София
Емблематични сгради на София
061
Църквата Света Соия е построена през VI век по времето на византийския император Юстиниан, върху основите на 4 по-стари християнски храма.