София
Емблематични сгради на София
0311
Църквата Света Соия е построена през VI век по времето на византийския император Юстиниан, върху основите на 4 по-стари християнски храма.