София
София, Витошка – снимки и видео
0529
Впечатляваща сграда, заобиколена от хубав парк с фонтани.Хубаво открито място с красива паркова зона. Районът е пълен с много зелени площи с дървета с
ВИТОШКА
България
НДК – София
0294
ВИТОШКА
София, НДКБългария
София, България – Национален дворец на културата – НДК
0351
Национален дворец на културата За НДКНационален дворец на културата е въведен в експлоатация на 1300-годишнината от датата на образуването на българската държава.
ВИТОШКА