На 30 април в София ще се обсъди концепцията за подобряване на транспортната инфраструктура и безопасността на движение в Югозападния район на планиране

Business

На 30 април в София ще се проведе обществено обсъждане на концепцията за интегрирани териториални инвестиции „Подобряване на транспортната инфраструктура целящо повишаване на пътната безопасност и гарантиране на устойчива мобилност на територията на Югозападен район на планиране“. Срещата е от 11 ч. в залата на Областен информационен център – София на бул. „Витоша“ №99. Дебатът се организира от Областния информационен център – София във връзка с текуща процедура за кандидатстване по Приоритет 2 на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027.

Агенция „Пътна инфраструктура“ участва в концепцията с проект за основен ремонт на близо 23 км от път I-1 София – Ботевград. Това е участъкът от 214-ти км, в района на с. Чурек, до пътен възел „Яна“, при 237-ми км. Предложението на АПИ включва още аварийно укрепване на анкерна стена при 210-и км от първокласния път, в района на тунел „Витиня“.

С подобряване на пътната инфраструктура ще се осигури безопасност и комфорт за пътуващите и ще се стимулира икономическия растеж на територията на Софийска област. Участъкът от първокласния път има и важна социална значимост, тъй като по него се движат автобусни линии с номера 118 и 90 на ,,Столичен автотранспорт”. Те са единственият обществен превоз за живущите в селата Яна и Желява. Поради това проектът може да бъде разглеждан в перспектива и като част от концепцията за екологичен електрически транспорт.

Общата индикативна стойност на концепцията е 49 119 726,00 лв. с ДДС, от които над 43 681 378 лв. с ДДС са от Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027, а близо 4,9 млн. лв. с ДДС са от Програма „Околна среда 2021-2027 г.“. Собственото финансиране е 597 516,30 лв.

Оцени този ресурс:
( No ratings yet )
ВИТОШКА
Add a comment