Популярни услуги, предлагани от нотариусите

Business

Кои са най-важните услуги, които нотариусите предлагат?

– Всякакви нотариални актове, касаещи разпореждането на имоти, било то движими или недвижими, продажба, дарение, замяна, прехвърляне срещу издръжка и гледане, суперфиция и др. Констативни нотариални актове.

– Пълномощни – Нотариално удостоверяване на пълномощни, декларации, заверяване на преписи от официални и от частни документи, договори за прехвърляне собствеността на моторни превозни средства и други.

– Удостоверяване на съдържание на документи.

– Сключване на предбрачни – в това число имуществени отношения между съпрузи, роднински взаимоотношения по време на съжителсвто и други сходни.

– Ипотеки. Учредяване на ипотека. Заличаване на ипотека. Подновяване на ипотека.

– Завещания. Саморъчни и нотариални.

– Съхранение на документи и книжа. Изготвяне на констативни протоколи.

– Връчване на нотариални покани, от служител на кантората.

– Подготвяне, подаване и получаване на Удостоверение за вписване, отбелязване и заличаване за имот и лица.

– Справка за имоти и лица в информационната система ИКАР.

– Всякакви справки, касаещи автентичността им, както и легитимиращи документи.

В случай, че се нуждаете от нотариални услуги, то Ви предлагаме да се консултирате с Нотариус Маркова, тъй като тя е от добрите експерти, а опитният екип, с който работи, ще направи така, че миговете, по време на сделката, да преминат неусетно, в спокойна обстановка.

Вярваме, че настоящата статия ще Ви бъде ценна, полезна и ще можете да намерите правилните услуги, когато решите да сключите дадена сделка.

Надежда Маркова, рег. N 409, можете да откриете на адрес гр. Бургас, ул. Цар Симеон I-ви, 71, ет.1.
Тел, номер: 056 841444
Кантората е с работно време от 8:30 до 17:00ч.

От Екипа на нотариална кантора на нотариус Надежда Маркова ви очакват с предварително записан ден и час за сделка.

Оцени този ресурс:
( No ratings yet )
ВИТОШКА
Add a comment